Enquête voor meer MKB kennis   
 
             
 

 

Onderwerp

Hoe organisaties succesvol moeten opereren verandert snel door de als maar toenemende invloeden van globalisering, cultuurinvloeden, geopolitiek, technologie, internet,  dynamische vaak incoherente regelgeving samenleving, individualisering, et cetera. Deze turbulente omgevingscondities met snel toenemende complexiteit vereist een sterk aanpassingsvermogen van het MKB om überhaupt te kunnen  overleven; samenvattend "de agile organisaties".

Organisaties zijn steeds meer afhankelijk van de verspreide kennis, kunde en “inzet met passie” van  professionals, of die nu een tijdelijk of vaste werkrelatieovereenkomst hebben. Alles gaat sneller, flexibeler en telkens anders. Organisaties met toenemende agiliteit zullen alle zeilen moeten bijzetten om de goede professionals zo optimaal mogelijk aan zich te binden. Affectieve Commitment (toewijding, engagement, bevlogenheid, betrokkenheid, verbintenis) speelt daarbij een cruciale wederzijdse rol.

Goede samenwerkingsverhoudingen, gemeenschappelijke doelen en passie leiden tot een gezonde performance en gemeenschappelijk welzijn; en dat is toch wat jij en ik "de samenleving" uiteindelijk wil!? 

Hoe kunnen wij dit nu realiseren in de alsmaar toenemende turbulentie van de omgeving en de toenemende individualisering in de 21e eeuw?

Deze enquête is slechts een kleine bijdrage aan "het vinden van  een antwoord hierop" en focust vooral op de verschillen in commitment van de verschillende mogelijke werkrelaties in het MKB. De hieruit verzamelde kennis draagt in ieder geval bij aan de antwoorden voor  een beter welzijn.