Enquête voor meer MKB kennis   
 
              

 

Onderwerp

Hoe organisaties succesvol moeten opereren verandert snel door de als maar toenemende invloeden van globalisering, cultuurinvloeden, geopolitiek, technologie, internet,  dynamische vaak incoherente regelgeving samenleving, individualisering, et cetera. Deze turbulente omgevingscondities met snel toenemende complexiteit vereist een sterk aanpassingsvermogen van het MKB om überhaupt te kunnen  overleven; samenvattend "de agile organisaties".

Organisaties zijn steeds meer afhankelijk van de verspreide kennis, kunde en “inzet met passie” van  professionals, of die nu een tijdelijk of vaste werkrelatieovereenkomst hebben. Alles gaat sneller, flexibeler en telkens anders. Organisaties met toenemende agiliteit zullen alle zeilen moeten bijzetten om de goede professionals zo optimaal mogelijk aan zich te binden. Affectieve Commitment (toewijding, engagement, bevlogenheid, betrokkenheid, verbintenis) speelt daarbij een cruciale wederzijdse rol.

Goede samenwerkingsverhoudingen, gemeenschappelijke doelen en passie leiden tot een gezonde performance en gemeenschappelijk welzijn; en dat is toch wat jij en ik "de samenleving" uiteindelijk wil!? 

Hoe kunnen wij dit nu realiseren in de alsmaar toenemende turbulentie van de omgeving en de toenemende individualisering in de 21e eeuw?

Deze enquête is slechts een kleine bijdrage aan "het vinden van  een antwoord hierop" en focust vooral op de verschillen in commitment van de verschillende mogelijke werkrelaties in het MKB. De hieruit verzamelde kennis draagt in ieder geval bij aan de antwoorden voor  een beter welzijn.

Resultaten onderzoek in een notendop:

Door de al maar toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt zullen organisaties steeds meer met de combinatie core/crust (vaste en flexibele medewerkers)  moeten leren performen. Commiment correleert positief met performance. De keuze met betrekking tot het samenbrengen van de verschillende persoonskenmerken van de medewerkers in relatie tot het type organisatie speelt daarin een rol.  Zo scoren crust-medewerkers qua extraversie hoger op affectief commitment dan de collega's core-medewerkers. Integriteit, bij zowel core alsook crust, is een zeer goede eigenschap die echter een remmende invloed op commitment lijkt uit te oefenen. Dit lijkt logisch omdat de betreffende medewerker zeer kritisch naar het handelen van de organisatie zal kijken. De organisatie zal hieraan aandacht moeten schenken en onder andere haar handelen goed moeten verantwoorden en communiceren. Al met al slechts een paar knoppen om de flexibilisering van de arbeidsmarkt met betrekking tot agile organisaties te kunnen optimaliseren.